Teorija

Svarīgi!
Starpības kvadrāts:
(ab)(ab)=ab2=a22ab+b2
 
"Divu skaitļu starpības kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu mīnus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus
otrā skaitļa kvadrāts."
Formulas izvedums:
ab2=abab==aa+abbabb==a2ab¯ba¯+b2==a22ab+b2
 
Piemērs:
Formulas pielietojums:
ab2=a22ab+b2
 
1)
x32=x22x3+32==x26x+9
 
2)
4xy2=4x224xy+y2==16x28xy+y2
 
3)
6z92=6z226z9+92==36z2108z+81
 
 
Iekavu atvēršana bez formulām (reizinot kā polinomus - pirmo iekavu ar otro iekavu).
 
1)
x32=x3x3==xx+x33x33==x23x3x+9=x26x+9
 
2)
4xy2=4xy4xy==4x4x+4xyy4xyy==16x24xy4xy+y2==16x28xy+y2
 
3)
6z92=6z96z9==6z6z+6z996z99==36z254z54z+81==36z2108z+81
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. -144.lpp.