Teorija

Reizinot savā starpā divas vienādas iekavas, iegūst šo iekavu kvadrātu:  =2
Iemācīsimies pārveidot iekavas, kurās ir divu monomu summa (binoms).
 
Svarīgi!
(a+b)(a+b)=a+b2=a2+2ab+b2
"Divu skaitļu summas kvadrāts vienāds ar pirmā skaitļa kvadrātu plus divkāršots abu skaitļu reizinājums, plus otrā skaitļa kvadrāts."
Izpēti, kā iegūst šādu sakarību!
a+b2=a+ba+b==aa+ab+ba+bb==a2+ab¯+ba¯+b2==a2+2ab+b2
 
Ja dots binoma kvadrāts, to var vienkāršot vai nu lietojot formulu vai atverot iekavas. Izpēti, kurš veids Tev labāk patīk.
 
Piemērs:
Formulas pielietojums: a+b2=a2+2ab+b2

1)
x+32=x2+2x3+32==x2+6x+9
 
2)
4x+y2=4x2+24xy+y2==16x2+8xy+y2
 
3)
6z+92=6z2+26z9+92==36z2+108z+81
Piemērs:
Iekavu atvēršana bez formulām (reizinot kā polinomus - pirmo iekavu ar otro iekavu).

1)
x+32=x+3x+3==xx+x3+3x+33==x2+3x+3x+9=x2+6x+9
 
2)
4x+y2=4x+y4x+y==4x4x+4xy+y4x+yy==16x2+4xy+4xy+y2==16x2+8xy+y2
 
3)
6z+92=6z+96z+9==6z6z+6z9+96z+99==36z2+54z+54z+81==36z2+108z+81
 
Atsauce:
Matemātika 7. klasei /Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone - Lielvārde: Lielvārds, 2007. -144.lpp.