Izteiksmes ieslēgšana iekavās
"Ja saskaitāmos ieslēdz iekavās, tad, liekot plusa zīmi to priekšā, iekavās ieslēgtajiem saskaitāmajiem zīmes nemaina."
Svarīgi!
"Ja saskaitāmos ieslēdz iekavās, tad, liekot mīnusa zīmi to priekšā, iekavās ieslēgtajiem saskaitāmajiem zīmes jāmaina uz pretējo."
 
+ iznešana pirms iekavām
 - iznešana pirms iekavām
a + b = + (a + b)

a - b = + (a - b) 

- a + b = + (- a + b)
- a - b = + (- a - b)
a + b =  - ( - a - b)

a - b = - (- a + b) = - (b - a)

- a + b = - (a - b)

- a - b = - ( a + b)
 
Izpēti pasvītrotos piemērus - situācijas, kas visbiežāk lieto  (- ) zīmes iznešanu pirms iekavām!

Atsauce:
Matemātika 7.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2007. - 248 lpp.- izmantotā literatūra: 40. lpp.