21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Sadalīšana reizinātājos Tematiskais plānojums pēc DZM 2011.g.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zīmes iznešana pirms iekavām Izteiksmes ieslēgšana iekavās.
2. Summas kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: (a+b)^2.
3. Starpības kvadrāts Saīsinātās reizināšanas formulas: binoma kvadrāts (a-b)^2.
4. Kvadrātu starpība Saīsinātās reizināšanas formulas: kvadrātu starpība (a-b)(a+b).
5. Sadalīšana reizinātājos Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
2. Saīsinātās reizināšanas formulas 1 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Binoma kvadrāta formulas, jāieraksta tikai koeficienti.
3. Saīsinātās reizināšanas formulas 2 1. izziņas līmenis vidēja 2,5p. Binoma kvadrāta formulas, jāieraksta koeficients un zīmes.
4. Saīsinātās reizināšanas formulas 2. izziņas līmenis vidēja 8p. Formulas atpazīšana, bez skaitļiem.
5. Starpības kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Binoma kvadrāta formula. Atrast nepareizās atbildes.
6. Summas vai starpības kvadrāts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Binoma kvadrāta formula ar pakāpēm.
7. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Jāieraksta binoma kvadrāta formulas vidējais loceklis.
8. Binoma kvadrāta pielietojums aritmētikā 1 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atpazīt formulu un kāpināt galvā.
9. Kvadrātu starpība 2. izziņas līmenis zema 1p. Kvadrātu starpības formula. Atrast otru iekavu.
10. Kvadrātu starpības formulas lietošana 1 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitlisko aprēķinu veikšana galvā.
11. Kvadrātu starpības formulas lietošana 2 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitlisko aprēķinu veikšana, izmantojot formulu.
12. Vienādojums ar summas kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Binoma kvadrāta formula. Veidojas lineārs vienādojums. Strukturēts uzdevums.
13. Vienādojums ar starpības kvadrātu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Saīsinātās reizināšanas formulas lietošana. Lineārs vienādojums.
14. Nevienādība ar saīsināto reizināšanas formulu 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Lineāra nevienādība ar binoma kvadrātu un iekavām.
15. Sadalīšana reizinātājos 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Skaitļa iznešana pirms iekavām.
16. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Iznes monomu.
17. Kopīgā reizinātāja iznešana pirms iekavām 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Binoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
18. Kopīgā reizinātāja iznešana 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Trinoms. Iznes mainīgo ar koeficientu.
19. Starpības kvadrāts 2. izziņas līmenis zema 1p. Sadalīt reizinātājos, izmantojot binoma kvadrāta formulu.
20. Sadalīšana reizinātājos ar kvadrātu starpības formulu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātu starpību uzrakstīt ar divām iekavām.
21. Kvadrātu starpības formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sadalīšana reizinātājos. Veseli skaitļi.
22. Binoma kvadrāta formula 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sadalīšana reizinātājos. Jāieraksta binoma otrs loceklis.
23. Sadalīšana reizinātājos 2. izziņas līmenis augsta 4p. Sadalīt pēc kvadrātu starpības formulas. Binoma kvadrāts un skaitlis.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Saīsinātās reizināšanas formula (2019) Citi zema 1p. Lieto starpības kvadrāta formulu
2. Sadalīšana reizinātājos (2019) Citi vidēja 1p. Iznes pirms iekavām x vai y
3. Kvadrātu starpības formula (2018) Citi zema 1p. Sadala reizinātājos x^2 - b^2
4. Summas vai starpības kvadrāts (2017) Citi zema 1p. Lieto summas vai starpības kvadrāta formulu
5. Kvadrātu starpības formula (2016) Citi zema 1p. Izvēlas kvadrātu starpības sadalījumu reizinātājos
6. Kvadrātu starpības formula (2008) Citi vidēja 1p. 2008.gada matemātikas eksāmens 9.klasei.
7. Binoma kvadrāts (2007) Citi vidēja 1p.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formulas 00:00:00 vidēja 6p. Formulu pazīšana, uzrakstīšana un pielietošana.
2. Vienādojumi un nevienādības ar formulu lietošanu 00:00:00 vidēja 18p. Lieto binoma kvadrāta formulas. 4 uzdevumi.
3. Sadalīšana reizinātājos 00:00:00 augsta 10p. Iznešana pirms iekavām, formulu izmantošana.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Binoma kvadrāta formulas 00:00:00 vidēja 8p. 1.,2. teorija. Uzdevumi: 1. Atpazīt formulu. 2. Ierakstīt koeficientus.3. Formulā pakāpes.4. Pielietojums aritmētikā.
2. Kvadrātu starpības formula 00:00:00 vidēja 4p. 1. teorija. Uzdevumi: 1. Atrast otru iekavu. 2., 3. Sadalīt reizinātājos. 3. Pielietot aritmētikā.
3. Sadalīšana reizinātājos 00:00:00 vidēja 10p. Uzdevumi: 1., 2.,3.,4.5.,6. Reizinātāja iznešana pirms iekavām.