Teorija

Uzdevumi

1. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana, D>0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nepilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D<0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi

1. 1. daļas 2. uzd. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana. (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 3. uzd. Kvadrātnevienādība. (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātnevienādība

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Kvadrātnevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli