Teorija

Uzdevumi

1. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana, D>0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Nepilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D<0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pilnās kvadrātnevienādības atrisināšana (D=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kvadrātnevienādība no zīmējuma (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kvadrātnevienādība (2012)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātnevienādības risinājuma attēlošana (2011)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kvadrātnevienādība (reizinājums) (2006)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Kvadrātnevienādības

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Materiāli skolotājiem