Kvadrātnevienādību vispārīgais veids ir ax2+bx+c>0(<0,0,0),kura0
Kvadrātnevienādības atrisinājumu kopu viegli noteikt, aptuveni uzskicējot funkcijas y=ax2+bx+c grafiku (parabolu).
 
Kvadrātnevienādības atrisināšanas soļi
 
1) Nosaka parabolas krustpunktus ar \(x\) asi, atrisinot vienādojumu ax2+bx+c=0.
Pilnā kvadrātvienādojuma sakņu formulas:
 
D=b24acx1=b+D2a,x2=bD2a
 
2) Ņemot vērā sakņu skaitu un koeficienta \(a\) zīmi, skicē parabolas grafiku.
 
Ja \(a > 0\), tad parabolas zari vērsti uz augšu, ja \(a < 0\), tad - uz leju.
 
Padoms: ja vēlies, lai parabolas zari vienmēr ir uz augšu, tad, ja \(a < 0\), vispirms abas nevienādības puses pareizini ar \(-1.\) Neaizmirsti, ka uz pretējo mainīsies arī nevienādības zīme.
  
Ja \(D > 0\), vienādojumam ir divas dažādas saknes, parabola krusto \(Ox\) asi divos punktos.
 
YCUZD_221202_4762_Kvadrātnevienādības_22.svg
Ja \(D = 0\), vienādojumam ir divas vienādas saknes, parabolas virsotne atrodas uz \(Ox\) ass. 

 YCUZD_221202_4762_Kvadrātnevienādības_6.svg
 
Ja \(D < 0\), vienādojumam nav reālu sakņu, parabola \(Ox\) asi nekrusto.
 
YCUZD_221202_4762_Kvadrātnevienādības.svg
 
3) Izvēlas tukšus vai pildītus punktus, atkarībā no nevienādības zīmes veida:
, ja nestingrā nevienādības zīme  vai
o, ja stingrā nevienādības zīme \(<\) vai \(>\)
 
4) Iesvītro prasīto intervālu.
 
5) Uzraksta atbildi.
Piemērs:
Atrisini kvadrātnevienādību 2x2+4x50
  
Risinājums:
2x2+4x502x24x+50D=16425=24
 
Tātad parabola \(Ox\) asi nekrusto.
 
YCUZD_221202_4762_Kvadrātnevienādības.svg
(Parabolai zari ir uz augšu tāpēc, ka skicē pārveidotās nevienādības attēlu)
  
No grafika skices redzam, ka parabolas vērtības jebkurai \(x\) vērtībai ir pozitīvas.
 
Atbilde: x;+ jeb x