ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 3. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Saistītais pieraksts bez iekavām

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-cd

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Saistītais pieraksts ar iekavām. (ab+c):d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Saistītais pieraksts bez iekavām. ab-c-d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Saistītais pieraksts ar iekavām. ab-(c-d)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Saistītais pieraksts bez iekavām. a+b:c-m

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(c-d)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Saistītais pieraksts bez iekavām. a:b+c:d

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Saistītais pieraksts ar iekavām. a:b+(c-d)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Saistītais pieraksts ar iekavām. (a+b):(a-b)+e

Grūtības pakāpe: augsta

3
12. Saistītais pieraksts ar iekavām. a:b+cd-e

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Saistītais pieraksts ar vārdiem 1

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Saistītais pieraksts ar vārdiem 2

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. Saistītais pieraksts ar vārdiem 3

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Kalendārs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Teksta uzdevums. "Reizes vairāk"

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Salīdzināšana ar aprēķiniem

Grūtības pakāpe: vidēja

7
4. Taisnstūris. Perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Saistītais pieraksts 1

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Saistītais pieraksts 2

Grūtības pakāpe: vidēja

9
3. Saistītais pieraksts ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem