Teorija

Uzdevumi

1. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (desmitdaļas)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Parasta daļa kā decimāldaļa (simtdaļas)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (tūkstošdaļas)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Jaukts skaitlis kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Parasta daļa kā decimāldaļa (ar daļas paplašināšanu) III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Decimāldaļa kā parasta daļa ar saīsināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Daļas un decimāldaļas saskaitīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. No decimāldaļas atņem parastu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Daļas un decimāldaļas atņemšana divos veidos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Decimāldaļas un daļas reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Daļas un decimāldaļas reizināšana ar saīsināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Jaukta skaitļa un decimāldaļas reizināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Reizina decimāldaļu ar pamatdaļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Dala decimāldaļu ar parastu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Saskaita jauktu skaitli ar decimāldaļu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
17. Dala daļu ar decimāldaļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Decimāldaļu dala ar parastu daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
19. Minūtes kā stundas ar decimāldaļu

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Darbības ar decimāldaļām teksta uzdevumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Parastā daļa kā decimāldaļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Darbības ar daļām un decimāldaļām vienkopus

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Decimāldaļas un parastās daļas atņemšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Daļas un decimāldaļas salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Metodiskie materiāli