"Lai decimāldaļu pārveidotu parastajā daļā, tā jāuzraksta ar saucēju un, ja iespējams, jāsaīsina."
  
Piemērs:
0,2=210=15
0,6=610=35
2,51=251100
6,75=675100=634
4,006=461000=43500
1,125=11251000=118
 
  
Atsauce:
Matemātika 5.klasei/ Jānis Mencis (sen.), Jānis Mencis (jun.). Rīga: Zvaigzne ABC, 2008.- 288 lpp.- izmantotā literatūra: 225.-226.lpp.