Kā saskaitīt 14+0,2?
 
Lai izpildītu darbību ar skaitļiem, tiem jābūt izteiktiem vienā veidā - vai ar parastām daļām vai ar decimāldaļām.
Uz parastām daļām pāriet var vienmēr, bet uz decimāldaļām pāriet tikai tad, ja daļu ir iespējams pārveidot ar saucēju \(10\), \(100\), \(1000\), ...
Piemērs:
Saskaitīt 14+0,2
1) var pāriet uz decimāldaļām:
14+0,2=14(25+0,2=25100+0,2=0,25+0,2=0,45
 
2) var pāriet uz parastām daļām:
14+0,2=14+210=14(5+15(4=5+420=920
 
Abos gadījumos rezultāti ir vienādi: 0,45=920
Nākamajā piemērā 13 par galīgu decimāldaļu nevar pārveidot, tāpēc piemērā obligāti jāpāriet uz daļām:
 
13+0,2=13+210=13+210(:2=13(5+15(3=5+315=815
Piemērs:
Sareizināt 1140,2
 
1) var pāriet uz parastām daļām:
1140,2=54210=512142102=14
 
2) var pāriet uz decimāldaļām:
1140,2=1,250,2=0,251,250,2¯0,25
Ievēro - parasti saskaitīt un atņemt vieglāk ir decimāldaļas, bet reizināt un dalīt vieglāk ir parastas daļas.
Piemērs:
Izdali 2,5:18
 
1) var pāriet uz parastām daļām:
2,5:18=2510:18=251081=2558102=402=20
 
2) var pāriet uz decimāldaļām
2,5:18(125=2,5:1251000=2,5:0,125=2500:125=20