Teorija

Uzdevumi

1. Taisnes, stara, nogriežņa pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taišņu krustpunktu noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Nogriežņu garumi pie dota nosacījuma

Grūtības pakāpe: augsta

4
4. Nogriežņa sadalīšana divās daļās, ja dots tā garums un "par vairāk"

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Nezināmi nogriežņu garumi

Grūtības pakāpe: augsta

3
6. Lauztas līnijas garums, ar zīmējumu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Lauztas līnijas garums, bez zīmējuma

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Taisne, stars, nogrieznis, lauzta līnija

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Metodiskie materiāli