Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3p.
1. Taisnes, stara, nogriežņa pazīšana 1p.
2. Taišņu krustpunktu noteikšana 1p.
3. Lauztas līnijas garums, bez zīmējuma 1p.