Teorija

Uzdevumi

1. Skaitļu šķiru pazīšana līdz 999

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Skaitļu pieraksts līdz 999

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Trīsciparu skaitlis dots ar vārdiem, jāuzraksta ar cipariem

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Skaitļa kaimiņi līdz 1000

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Veseliem simtiem atņem 1. Pāreja uz nākošo vai iepriekšējo simtu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Simtiem pieskaita vienus ar pāreju citā simtā, no 1000 atņem vienus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Simtiem pieskaita desmitus ar pāreju citā simtā, no 1000 atņem desmitus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Simtiem pieskaita simtus, no 1000 atņem simtus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Izpratne par 100 un 1000 dalīšanu ar 2; 5; 10

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Skaitļu virkne līdz 1000 ar nosacījumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Trīsciparu skaitļu veidošana no trim cipariem

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Trīsciparu skaitļi

Grūtības pakāpe: zema

4
2. Darbības galvā ar trīsciparu skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem