Teorija

Uzdevumi

1. Ievietošanas paņēmiens

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Ievietošanas metode. Divi lineāri vienādojumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Ievietošanas metode. Divi lineāri vienādojumi II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Kvadrātvienādojums un lineārs vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Kvadrātvienādojums un lineārs vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Mainīgo reizinājums un lineārs vienādojums I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Mainīgo reizinājums un lineārs vienādojums II

Grūtības pakāpe: vidēja

6
8. Vienādojumu sistēma. Izmanto kvadrātu starpības formulu

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Lineārs un kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Vienādojumu sistēma (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Vienādojumu sistēmas ar ievietošanas paņēmienu

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem