Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10p.
1. Ievietošanas metode. Divi lineāri vienādojumi I 5p.
2. Mainīgo reizinājums un lineārs vienādojums I 5p.