ONLINE VIDEO KURSS
"MATEMĀTIKA 9. KLASEI"

Teorija

Uzdevumi

1. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina skaitļus

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vesela izteiksme reizināta ar daļu, saīsina pakāpes

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina pakāpes un skaitļus II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Reizina algebrisku daļu, saīsina ar skaitli

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Daļu reizina ar veselu izteiksmi, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina ar binomu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Algebrisku daļu reizināšana, saīsina mainīgos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Algebriska daļa reizināta ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Algebrisku daļu reizināšana, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Algebrisku daļu reizināšana, kvadrātu starpība I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Algebrisku daļu reizināšana, kvadrātu starpība II

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Algebrisku daļu reizināšana, binoma kvadrāts I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Algebrisku daļu reizināšana, binoma kvadrāts II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Algebrisku daļu reizināšana, saīsinātās reizināšanas formulas

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Algebriskas daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Negatīvas algebriskas daļas kāpināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Algebriskas daļas kāpināšana, binoms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Algebriskas daļas kāpināšana, binoms, formula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Skaitlisku daļu dalīšana I

Grūtības pakāpe: zema

1
21. Skaitlisku daļu dalīšana II

Grūtības pakāpe: zema

1
22. Vesela skaitļa dalīšana ar daļu

Grūtības pakāpe: zema

1
23. Skaitliskas daļas dalīšana ar veselu skaitli

Grūtības pakāpe: zema

1
24. Algebrisku daļu dala ar veselu izteiksmi, saīsina pakāpes

Grūtības pakāpe: vidēja

3
25. Algebrisku daļu dalīšana, saīsina pakāpes un skaitļus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Algebrisku daļu dalīšana, saīsina mainīgos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
27. Algebrisku daļu dalīšana, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
28. Veselu izteiksmi dala ar daļu, iekavas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
29. Algebriskas daļas dalīšana ar veselu izteiksmi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
30. Algebrisku daļu dalīšana, pieraksts ar daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

3
31. Veselas izteiksmes dalīšana ar algebrisku daļu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
32. Daļu un veselu izteiksmju reizināšana un dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Racionālu daļu dalīšana (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Daļveida izteiksmes. Reizināšana (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Algebrisku daļu reizināšana un saīsināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Skaitlisku un algebrisku daļu dalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem