Teorija

Uzdevumi

1. Figūras izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Vienādas formas figūras

Grūtības pakāpe: zema

1
3. No trijstūriem salikta figūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Attēls no figūrām

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Figūru kopīgās īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Figūru atšķirīgās īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Priekšmetu kopīgā īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Nogriežņu salīdzināšana pēc garuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Ģeometriskas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Priekšmetu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

3

Metodiskie materiāli