Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

3p.
1. Figūru kopīgās īpašības 1p.
2. Figūru atšķirīgās īpašības 1p.
3. Priekšmetu kopīgā īpašība 1p.