Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8p.
1. Figūru nosaukumi 1p.
2. Figūra no kvadrātiem 2p.
3. Vienāds figūru skaits 2p.
4. Attēls no figūrām 3p.