Teorija

Uzdevumi

1. Skaita salīdzināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Tabulas vērtības

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Ceļā pie Rū

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Interesantie skaitļi

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Nezināmas darbības zīmes

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Perimetrs

Grūtības pakāpe: vidēja

6
7. Burti un cipari

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Nezināmie skaitļi

Grūtības pakāpe: augsta

4
9. Lappuses un cipars

Grūtības pakāpe: augsta

5
10. Nogriežņu skaits

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Lieldienu olas

Grūtības pakāpe: vidēja

6
12. Skaitļi un to daudzkārtņi

Grūtības pakāpe: vidēja

6
13. Taisnstūra perimetrs un laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

7
14. Kvadrāta sadalīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vismazākais/ lielākais skaitlis

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

Materiāli skolotājiem