Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Par matemātikas olimpiāžu uzdevumiem

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaita salīdzināšana Citi vidēja 4 p. Dalīšana, "par cik vairāk". Sagatavošanas olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
2. Tabulas vērtības Citi vidēja 4 p. Darbs ar tabulas skaitļiem pa rindām un kolonām. Sagatavošanas olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
3. Ceļā pie Rū Citi vidēja 4 p. Loģisku spriedumu virkne maršruta izvēlei. Sagatavošanas olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
4. Interesantie skaitļi Citi vidēja 5 p. Spriedumi par skaitļa lieluma atkarību no ciparu skaita un to vērtības. Sagatavošanas olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
5. Nezināmas darbības zīmes Citi augsta 6 p. Zina, ciparu summas un reizināšanas īpašības. Sagatavošanas olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
6. Perimetrs Citi vidēja 6 p. Prot kombinēt figūras un noteikt to perimetru. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
7. Burti un cipari Citi vidēja 5 p. Spriedumi. Zina ciparu skaitu un dalāmības pazīmi ar 9. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
8. Nezināmie skaitļi Citi augsta 4 p. Lineāras nevienādības sastādīšana un atrisināšana. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
9. Lappuses un cipars Citi augsta 5 p. Atšķir ciparu no skaitļa prot vispārināt saskaitīšanu. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
10. Nogriežņu skaits Citi augsta 4 p. Spriedumi par punktu pāra un nepāra skaitu. Novada olimpiāde 2013./2014. g. 5. klasei
11. Lieldienu olas Citi vidēja 6 p. Procenti un daļas. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 2013./2014. m.g. 5. klasei
12. Skaitļi un to daudzkārtņi Citi vidēja 6 p. Zina, kā veidojas reizinājuma pēdējais cipars. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 2013./2014. m.g. 5. klasei
13. Taisnstūra perimetrs un laukums Citi vidēja 7 p. Veselā iegūšana, ja dota daļa. Skaitļa sadalīšana dažādos reizinātājos, perimetra un laukuma aprēķināšana. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 2013./2014. m.g. 5. klasei
14. Kvadrāta sadalīšana Citi vidēja 3 p. Kvadrāta pārklāšana ar mazākām figūrām, spriedumi. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 2013./2014. m.g. 5. klasei
15. Vismazākais/ lielākais skaitlis Citi augsta 5 p. Prasme reizināt un sadalīt reizinātājos. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 2013./2014. m.g. 5. klasei

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sagatavošanas olimpiāde 5. klasei 2013./2014. m.g. 1.-3. uzd. 00:00:00 augsta 12 p. Skaita salīdzināšana, darbs ar tabulas rindām un kolonām, maršruta izveide
2. Sagatavošanas olimpiāde 5. klasei 2013./2014. m.g. 4.,5. uzd. 00:00:00 augsta 11 p. Skaitļu veidošana pēc dotām īpašībām, nezināmu darbību noskaidrošana
3. Novada olimpiāde 5. klasei 2013./2014. m.g. 1.-3. uzd. 00:00:00 augsta 15 p. Saliktas figūras perimetrs, ciparu un skaitļu atrašana pēc dotiem nosacījumiem
4. Novada olimpiāde 5. klasei 2013./2014. m.g. 4.,5. uzd. 00:00:00 augsta 9 p. Lappušu skaits ar noteiktu ciparu, nogriežņu skaits
5. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 5. klasei 2013./2014. m.g. 1.,2.,3. uzd. 00:00:00 augsta 19 p. Daļu un procentu uzdevums, skaitļu reizinājuma īpašības, taisnstūra perimetra un laukuma aprēķināšana
6. Latvijas 41. atklātā matemātikas olimpiāde 5. klasei 2013./2014. m.g. 4.,5. uzd. 00:00:00 augsta 8 p. Kvadrāta sadalīšana mazākās figūrās, skaitļa atrašana pēc noteiktām īpašībām