9.
martā
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 3. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12p.
1. Skaita salīdzināšana 4p.
2. Tabulas vērtības 4p.
3. Ceļā pie Rū 4p.