Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15p.
1. Perimetrs 6p.
2. Burti un cipari 5p.
3. Nezināmie skaitļi 4p.