Teorija

Uzdevumi

1. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Romba laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Trapeces laukums

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trapeces laukums (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Sakarības taisnleņķa trijstūrī. Trijstūra laukums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Taisnleņķa trijstūra laukums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem