Teorija

Uzdevumi

1. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Romba laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Trapeces laukums

Grūtības pakāpe: augsta

5

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Metodiskie materiāli