STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Nogriežņu attiecība

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Nogriežņu attiecība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Sinuss un kosinuss

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Sinuss, kosinuss, tangenss

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Tangenss taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: zema

4
6. Tangenss

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Sinuss un kosinuss

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

5
9. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (45 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (60 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Taisnleņķa trijstūra katetes un hipotenūzas aprēķināšana (30 grādi)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Sakarības taisnleņķa trijstūrī

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Taisnstūra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Regulārs trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Regulārs trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Trapeces aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018)

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Trigonometrisko funkciju vērtības (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Trapeces laukums (2017)

Grūtības pakāpe: vidēja

6
6. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, paralelograma perimetrs un laukums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Trigonometriskās sakarības (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Taisnstūra aprēķināšana. Trigonometrija (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Rombs. Pitagora teorēma. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Taisnleņķa trijstūra sin,cos,tg, laukums (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (2008)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Taisnleņķa trijstūris

Grūtības pakāpe: vidēja

13

Materiāli skolotājiem