"Par taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa sinusu sauc pretkatetes attiecību pret hipotenūzu.
Leņķa \(A\) sinusu apzīmē ar simbolu sinA, lasa: "sinuss leņķim \(A\)".
ABhipTg.svg
  
Hipotenūza ir \(AB\) - mala pret taisno leņķi.

Leņķim \(A\) pretkatete (pretmala ) ir \(CB\).

Leņķim \(B\) pretkatete (pretmala) ir \(CA\).
 
Svarīgi!
Lai pareizi uzrakstītu attiecību, vispirms ir jāizvēlas šaurais leņķis, jo no leņķa izvēles ir atkarīgs, kura būs pretkatete.
Uzmanīgi salīdzini ar doto zīmējumu!
 
sinA=pretkatetesgarumshipotenūzasgarumssinA=CBAB
 
sinB=pretkatetesgarumshipotenūzasgarumssinB=CAAB 
 
Ievēro: hipotenūza vienmēr ir saucējā.