Par taisnleņķa trijstūra šaurā leņķa tangensu sauc pretkatetes attiecību pret piekateti.
Leņķa A tangensu apzīmē ar simbolu tgA, lasa: "tangenss leņķim A".
Svarīgi!
Vispirms izvēlies šauro leņķi, tikai tad meklē, kura ir pretkatete, kura piekatete.
ABhipTg.svg
 
Leņķim A
pretkatete (pretmala jeb pretējā mala) ir \(CB\),
bet piekatete ir \(CA\).

Leņķim B
pretkatete (pretmala jeb pretējā mala) ir \(CA\),
bet piekatete ir \(CB\).
Salīdzini ar doto zīmējumu!
 
tgA=pretkatetesgarumspiekatetesgarumstgA=CBCA
 
tgB=pretkatetesgarumspiekatetesgarumstgB=CACB
  
Atsauce:
Matemātika 9.klasei/Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Lielvārde: Lielvārds, 2009. - 272 lpp.- izmantotā literatūra: 169. lpp.