Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Parabolas zaru vērsums

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Kvadrātfunkcijas konstrukcija un pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Punkta piederība grafikam (analītiski)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Maksimuma uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
16. Maksimuma uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. 1.daļas 1. uzd. Parabolas zaru vērsums (2019)

Grūtības pakāpe: zema

1
2. 1. daļas 6. uzd. Funkcijas skice (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Kvadrātfunkcijas pētīšana, konstruēšana (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

1,5
4. Kvadrātfunkcijas monotonitātes intervāli (2017)

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Funkcijas krustpunkts ar y asi (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kvadrātfunkcijas grafiks. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

7
7. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli, pozitīva un negatīva (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana (2009)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Funkciju veidi (2008)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Kvadrātfunkcijas vērtības un virsotne

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem