Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātfunkcijas atšķirības no citām funkcijām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Parabolas zaru vērsums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Kvadrātfunkcijas virsotnes koordinātas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Virsotnes aprēķināšana, krustpunkts ar Oy asi, vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabals

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x,y asi pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Algebriskas izteiksmes vērtība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Kvadrātfunkcijas pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Kvadrātfunkcijas konstrukcija un pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Punkta piederība grafikam (analītiski)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Maksimuma uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

3
21. Maksimuma uzdevums

Grūtības pakāpe: augsta

2

Eksāmenu uzdevumi

1. Funkcijas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātfunkcijas monotonitāte, augšana un dilšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli, pozitīva un negatīva

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Kvadrātfunkcijas vērtības un virsotne

Grūtības pakāpe: vidēja

6
2. Kvadrātfunkcijas īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

7
3. Kvadrātfunkcija

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Metodiskie materiāli