Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Kvadrātfunkcija

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcija, funkcija un arguments.
2. Kvadrātfunkcijas x^2 īpašības Kvadrātfunkcija y=ax^2, īpašības.
3. Kvadrātfunkc. grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas y=ax^2 grafika konstrukcija, ja a>0.
4. Kvadrātfunkc. grafika konstruēšana Kvadrātfunkcijas y=ax^2 grafika konstrukcija, ja a<0.
5. Parabolas virsotne Parabolas virsotnes koordinātas.
6. Kvadrātfunkcija Kvadrātfunkcijas konstruēšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas atšķirības no citām funkcijām 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
2. Kvadrātfunkcijas vērtības aprēķināšana, ja dots arguments 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
3. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
4. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx+c vērtības aprēķināšana, ja dots arguments 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
5. Parabolas zaru vērsums 1. izziņas līmenis zema 1p. Kvadrātfunkcija
6. Kvadrātfunkcijas y=ax^2+bx virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
7. Kvadrātfunkcijas virsotnes koordinātas 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Virsotnes aprēķināšana, krustpunkts ar Oy asi, vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
9. Kvadrātfunkcijas f(x)=ax^2+c vērtību aprēķināšana, ja doti x, tabula 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
10. Kvadrātfunkcijas definīcijas un vērtību apgabals 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
11. Kvadrātfunkcijas krustpunkti ar x,y asi pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
12. Kvadrātfunkcijas nulles analītiski 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātfunkcijas nulles (saknes) analītiski.
13. Kvadrātfunkcijas nulles pēc grafika 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātfunkcijas saknes pēc grafika
14. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kvadrātfunkcijas lielākā un mazākā vērtība pēc grafika
15. Kvadrātfunkcijas īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lielākā vai mazākā vērtība analītiski (bez grafika).
16. Algebriskas izteiksmes vērtība 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimāldaļas kvadrāts ar mīnusa zīmi.
17. Kvadrātfunkcijas pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli.
18. Kvadrātfunkcijas konstrukcija un pētīšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p.
19. Punkta piederība grafikam (analītiski) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
20. Maksimuma uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 3p. Teksta uzdevums. Taisnstūra maksimālā laukuma aprēķināšana, ja dots perimetrs.
21. Maksimuma uzdevums 2. izziņas līmenis augsta 2p. Teksta uzdevums. Maksimālā augstuma noteikšana.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Funkcijas Citi zema 1p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Funkciju veidi.
2. Kvadrātfunkcijas monotonitāte, augšana un dilšana Citi vidēja 1p. 2006.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
3. Kvadrātfunkcijas vienādzīmju intervāli, pozitīva un negatīva Citi vidēja 1p. 2011.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.
4. Kvadrātfunkcijas konstruēšana un pētīšana Citi vidēja 2p. 2009.g. matemātikas eksāmens 9.klasei.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātfunkcijas vērtības un virsotne 00:00:00 vidēja 6p. Vai proti aprēķināt kvadrātfunkcijas vērtības, noteikt parabolas virsotni?
2. Kvadrātfunkcijas īpašības 00:00:00 vidēja 7p. Vai proti raksturot kvadrātfunkciju?
3. Kvadrātfunkcija 00:00:00 vidēja 12p. Pārbaudi savas zināšanas!