Funkciju, kuru apraksta vienādojums y=ax2+bx+c, kur a,b,c un a0, sauc par kvadrātfunkciju.
 - visu reālo skaitļu kopa,
\(x\) - neatkarīgais mainīgais jeb arguments,
\(y\) - atkarīgais mainīgais jeb funkcijas vērtība,
\(a\) - funkcijas kvadrātlocekļa koeficients,
\(b\) - funkcijas lineārā locekļa koeficients,
\(c\) - funkcijas brīvais loceklis (viens pats skaitlis).
 
Funkcijas y=ax2+bx+c definīcijas apgabals (pieļaujamās argumenta \(x\) vērtības) ir visu reālo skaitļu kopa ().
Kvadrātfunkcijas grafiku sauc par parabolu.
Funkcija \(y =x^2\) ir kvadrātfunkcijas speciāls gadījums, kad \(a=1\), \(b=0\), \(c=0\).
 
11.svg
 
Šo grafiku konstruē, izmantojot vērtību tabulu:
 
\(x\ \)
\(-3\)
\(-2\ \)
\(-1\)
\(0\)
\(1\)
\(2\)
\(3\)
\(y\ \)
\(9\)
\(4\ \)
\(1\)
\(0\)
\(1\)
\(4\)
\(9\)
 
Ievēro: parabolas virsotne ir \((0; 0)\).