Ja dots taisnleņķa trijstūra šaurais leņķis un viena mala, vienmēr abas pārējās malas var aprēķināt, izmantojot sinusu, kosinusu vai tangensu.
 
Taču, ja taisnleņķa trijstūrī ir \(30°\) leņķis, lai saīsinātu risinājumu, noderīgi ir iegaumēt no galvas likumus:
Katete, kas atrodas pret \(30°\) leņķi, ir uz pusi īsāka par hipotenūzu.
Hipotenūza ir divas reizes garāka par kateti, kas atrodas pret \(30°\) leņķi.
Kateti, kas atrodas pret \(60°\) leņķi, iegūst, īsāko kateti pareizinot ar 3.
Sakarības taisnleņķa trijstūrī (30 grādi) .svg
Piemērs:
Taisnleņķa trijstūrī šaurais leņķis ir \(30°\) un tā pretkatete 6m gara.
Aprēķini hipotenūzu!
  
sin_30g.svg
 
Risinājums: Hipotenūza ir 12m gara, jo hipotenūza ir divas reizes garāka par kateti, kas atrodas pret \(30°\) leņķi.
Ir situācijas, kad "no galvas" noteikt atbildi var arī tad, kad taisnleņķa trijstūrī šaurais leņķis ir \(60°\).
 
Piemērs:
Taisnleņķa trijstūrī šaurais leņķis \(A\) ir \(60°\) liels, hipotenūza \(AB\) ir 5m gara.
Aprēķini kateti \(AC!\)
sin_2ass.svg
 
Risinājums:
B=90°60°=30°
 
Katete \(AC\) atrodas pret \(30\) grādu leņķi, \(AC\) ir uz pusi īsāka par hipotenūzu, AC=2,5m.