Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris Taisnleņķa trijstūris, hipotenūza, katetes.
2. Sinuss (sin) Sinuss taisnleņķa trijstūrī, pretkatete un hipotenūza.
3. Kosinuss (cos) Kosinuss taisnleņķa trijstūrī, piekatete un hipotenūza.
4. Tangenss (tg) Tangenss taisnleņķa trijstūrī, pretkatete un piekatete.
5. sin, cos, tg Tangenss, sinuss un kosinuss taisnleņķa trijstūrī. Piemērs.
6. Sin, cos, tg vērtības Sin,cos,tg vērtības 30,45,60 grādiem.
7. Sakarības taisnleņķa trijstūrī Katetes garums, kas atrodas pretim 30 grādu leņķim.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nogriežņu attiecība 1. izziņas līmenis zema 1p. Taisnleņķa trijstūra malu attiecības uzrakstīšana.
2. Nogriežņu attiecība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Taisnleņķa trijstūra malu attiecības, izmanto Pitagora teorēmu.
3. Sinuss un kosinuss 1. izziņas līmenis zema 1p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
4. Sinuss, kosinuss, tangenss 1. izziņas līmenis zema 1p. Malu attiecības uzrakstīšana (ar burtiem).
5. Tangenss taisnleņķa trijstūrī 1. izziņas līmenis zema 4p. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (ar skaitļiem).
6. Tangenss 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (dota tg vērtība).
7. Sinuss un kosinuss 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Malu attiecības uzrakstīšana. Pitagora teorēma (ar skaitļiem).
8. Sin, cos, tg taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 5p. Trigonometrisko sakarību uzrakstīšana šaurajam leņķim (ar skaitļiem), Pitagora teorēma.
9. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (45 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
10. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (60 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
11. Taisnleņķa trijstūris. Malas aprēķināšana (30 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
12. Taisnleņķa trijstūra katetes un hipotenūzas aprēķināšana (30 grādi) 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
13. Sakarības taisnleņķa trijstūrī 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Taisnleņķa trijstūrī 30 un 45 grādi, no galvas iegaumējamie lielumi.
14. Taisnstūra aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Taisnstūra diagonāle ar malu vedo 30 grādu leņķi.
15. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Aprēķināt regulāra trijstūra malu, ja zināms augstums (ar sakni)
16. Regulārs trijstūris 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Aprēķināt regulāra trijstūra malu, ja zināms augstums.
17. Trapeces aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Trapeces mala ar pamatu veido 30 grādu leņķi.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2019) Citi vidēja 1p. Sinuss vai kosinuss malu attiecības uzrakstīšana ar skaitļiem un saīsināšana
2. Taisnleņķa trijstūra elementu aprēķināšana (2019) Citi vidēja 5p. Prot izmantot tgx un Pitagora teorēmu
3. Tangenss taisnleņķa trijstūrī (2018) Citi zema 2p. Izsaka tangensa vērtību ar skaitļiem.
4. Trigonometrisko funkciju vērtības (2017) Citi zema 1p. Atpazīst sinusa un kosinusa vērtības 30, 60 vai 45 grādu leņķiem
5. Trapeces laukums (2017) Citi vidēja 6p. Aprēķina vienādsānu trapeces augstumu no taisnleņķa trijstūra un trapeces laukumu.
6. Sakarības taisnleņķa trijstūrī, paralelograma perimetrs un laukums (2016) Citi vidēja 4p. Sakarības vienādsānu taisnleņķa trijstūrī, paralelograma perimetrs un laukums
7. Trigonometriskās sakarības (2016) Citi vidēja 1p. Nosaka sin, cos vai tg taisnleņķa trijstūrī
8. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī (2015) Citi zema 1p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
9. Taisnstūra aprēķināšana. Trigonometrija (2015) Citi vidēja 3p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.
10. Rombs. Pitagora teorēma. (2014) Citi vidēja 5p. 9. klases matemātikas eksāmens 2014. gadā.
11. Taisnleņķa trijstūra sin,cos,tg, laukums (2009) Citi vidēja 2p. Taisnleņķa trijstūra sin,cos,tg, laukums.
12. Sakarības taisnleņķa trijstūrī (2008) Citi vidēja 1p. 2008.g. matemātikas eksāmens 9.klasei. Taisnleņķa trijstūra sin,cos,tg.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Taisnleņķa trijstūris 00:00:00 vidēja 13p. Trigonometriskās sakarības taisnleņķa trijstūrī.