Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Koeficienta b noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Koeficienta c noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti I

Grūtības pakāpe: vidēja

5
6. Kvadrātvienādojuma uzrakstīšana, ja doti tā koeficienti II

Grūtības pakāpe: vidēja

5
7. Vienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Diskriminanta aprēķināšana un sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Pilnais kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pozitīvu skaitļu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Taisnstūra perimetra aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Taisnleņķa trijstūra katešu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Teksta uzdevums par skaitļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Taisnstūra malu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Praktisks uzdevums par taisnstūra malu aprēķināšanu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Kvadrātvienādojums ģeometrijā

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

8
2. Reducēts kvadrātvienādojums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Reducēts kvadrātvienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Kvadrātvienādojums. Summas kvadrāts (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
5. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana (2008)

Grūtības pakāpe: augsta

6
6. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

Materiāli skolotājiem