27.
februārī
Diagnosticējošais darbs MATEMĀTIKĀ 6. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pilnais kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nepilnais kvadrātvienādojums c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Vjeta teorēma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4
23. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
24. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
25. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi

1. Kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
3. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Metodiskie materiāli