Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Noteikt, cik kvadrātvienādojumam saknes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Kurš no skaitļiem der par vienādojuma sakni?

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b>0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Kvadrāttrinoms. Sadalīšana reizinātājos (b=0)

Grūtības pakāpe: vidēja

3
13. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 1

Grūtības pakāpe: vidēja

3
14. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos 2

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 1

Grūtības pakāpe: vidēja

4
18. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana 2

Grūtības pakāpe: vidēja

4
19. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
20. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Daļveida vienādojums

Grūtības pakāpe: augsta

4

Eksāmenu uzdevumi

1. Kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana

Grūtības pakāpe: augsta

6
3. Kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

5

Testi

1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

10
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Metodiskie materiāli