Teorija

Uzdevumi

1. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - naturāls skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - īsta daļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - decimāldaļa

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Riņķa rādiusa aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teksta uzdevums par skaitļu kvadrātu summu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Teksta uzdevums par kvadrātiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Nepilnais kvadrātvienādojums ar skaitļu attiecību

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Taisnleņķa trijstūra katešu aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nepilnais kvadrātvienādojums, ja kāpināta izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Prizmas laukuma aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

Materiāli skolotājiem