Teorija

Uzdevumi

1. Paralelograma laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Paralelograma h aprēķināšana, izmantojot laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Paralelograma laukums (ar h)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Paralelograma laukums vienādojumā

Grūtības pakāpe: augsta

6
5. Romba laukums

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Trapeces laukums

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Romba diagonāles aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Trijstūra elementu aprēķināšana, izmantojot laukuma formulas

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Trapeces laukums

Grūtības pakāpe: zema

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Paralelograma laukums (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Taisnleņķa trijstūra laukums (2015)

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Laukums un mērogs. (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
4. Laukuma vienības (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Laukums

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem