Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Paralelograma laukums 1p.
2. Romba laukums 1p.
3. Trijstūra laukums 1p.
4. Paralelograma laukums 3p.