Trapeces laukums ir vienāds ar tās pamatu garumu pussummas un augstuma reizinājumu.
Trapece ()burtini.JPG
Strapecei=a+b2hjebStrapecei=a+bh2
 
Trapecei var novilkt bezgalīgi daudz augstumus (\(h\)), tie visi ir paralēli un vienādi pēc garuma.
Par trapeces augstumu sauc perpendikulu, kas savieno taisnes, kas satur trapeces pamatus.
augstumi.JPG
 
Trapeces pamatu pussumma ir vienāda ar trapeces viduslīnijas garumu. Tāpēc trapeces laukuma formulu var uzrakstīt, izmantojot trapeces viduslīniju:
Strapecei=mh,kurm=a+b2\
 
vidusl.JPG