Zinot taisnstūra vai paralelograma laukuma formulas, vienkārši var iegūt trijstūra laukuma aprēķināšanas formulas.
 
Taisnleņķa trijstūris ir puse no taisnstūra.
41.svg
 
Taisnstūra laukums \(S = ab\), kur \(a\) un \(b\) ir taisnstūra malu garumi. Zīmējumā \(S(ABCD) = \)ABBC

Taisnleņķa trijstūra laukums S=ab2. Zīmējumā \(S(ABC) = \)ABBC2
Taisnleņķa trijstūra laukums ir vienāds ar tā katešu garumu reizinājuma pusi.
Patvaļīga trijstūra laukums:
 
Trijstūris ir puse no paralelograma.
67.svg
Paralelograma laukums S=aha, kur a ir malas garums, bet ha ir malai atbilstošais augstums.
 
Jebkura trijstūra laukumu var aprēķināt šādi:
S=aha2
68.svg
Trijstūra laukums ir vienāds ar tā malas un augstuma, kurš novilkts pret taisni, kas satur šo malu, garumu reizinājuma pusi.
Uzmanies, nesajauc, kura mala ar kuru augstumu der kopā laukuma formulā!
Piemērs:
Uzraksti divas laukuma formulas dotajam trijstūrim:
69.svg
 
SABC=ACBN2SABC=BCAK2
Atsauce:
Matemātika 8.klasei / Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. - Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 248. lpp.