21.
maijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 12.KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Romba laukums ir vienāds ar tā malas un augstuma, kurš novilkts pret taisni, kas satur šo malu, garumu reizinājumu: S = ah.
rombs 1.JPG
Rombam visas malas ir vienāda garuma, tāpēc jebkuri romba augstumi arī ir vienāda garuma.
 
Rombs22.JPG
Romba laukums ir vienāds ar tā diagonāļu garumu reizinājuma pusi:
S(rombam)=d1d22
Zīmējumā \(S(ABCD) = \)ACBD2
 
Piemērs:
Romba viena diagonāle ir \(12\) cm. Tā laukums ir 24cm2.
Aprēķini otras diagonāles garumu!
 
Dots: d1=12cm,S=24cm2
 
Jāaprēķina: d2
 
Risinājums:
S=d1d2212d22=246d2=24d2=4(cm)
 
Atbilde: otras diagonāles garums ir \(4\) cm.

Atsauce:
Matemātika 8.klasei / Ilze France, Gunta Lāce, Ligita Pickaine, Anita Miķelsone. -Rīga : Lielvārds, 2008. – 272 lpp. :il. – izmantotā literatūra: 245.-246.lpp.