Teorija

Uzdevumi

1. Reizinājuma vienādība ar nulli I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Reizinājuma vienādība ar nulli II

Grūtības pakāpe: zema

2
3. Divu lineāru izteiksmju reizinājuma vienādība ar nulli I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Divu lineāru izteiksmju reizinājuma vienādība ar nulli II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Nepilnais kvadrātvienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Vienādojums. Iegūst nepilno kvadrātvienādojumu (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

5

Testi

1. Reizinājuma vienādība ar nulli

Grūtības pakāpe: vidēja

7

Materiāli skolotājiem