4. jūnijs - MATEMĀTIKA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Reizinājuma vienādība ar nulli

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma vienādība ar nulli I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpilda reizinātāju pielīdzināšanu nullei, prot atrisināt lineāru vienādojumu.
2. Reizinājuma vienādība ar nulli II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izpilda reizinātāju pielīdzināšanu nullei, prot atrisināt lineāru vienādojumu.
3. Divu lineāru izteiksmju reizinājuma vienādība ar nulli I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpilda reizinātāju pielīdzināšanu nullei, prot atrisināt lineāru vienādojumu.
4. Reizinājuma vienādība ar 0 1. izziņas līmenis zema 1 p. (a-x)(x+a)=0
5. Divu lineāru izteiksmju reizinājuma vienādība ar nulli II 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpilda reizinātāju pielīdzināšanu nullei, prot atrisināt lineāru vienādojumu.
6. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot saskaitīt līdzīgos saskaitāmos, sadalīt vienādojumu reizinātājos, atrisināt lineāru vienādojumu
7. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana c=0
8. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana c=0
10. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0, sadalīšana reizinātājos
11. Vienādojums II. Reizinājuma vienādība ar 0 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Divas iekavas.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nepilnais kvadrātvienādojums (2018) Citi vidēja 4 p. Monoma reizināšana ar polinomu, līdzīgo locekļu savilkšana, nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana.
2. Vienādojums. Iegūst nepilno kvadrātvienādojumu (2015) Citi augsta 5 p. Eksāmens matemātikā 9. klasei 2015. gadā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Reizinājuma vienādība ar nulli 00:15:00 vidēja 7 p.