Vienādojuma ax2+bx=0(a0unb0) atrisinājumus (saknes) iegūst, sadalot vienādojuma kreiso pusi reizinātājos.
ax2+bx=0x(ax+b)=0
Divu vai vairāku izteiksmju reizinājums var būt nulle tad un tikai tad, ja vismaz viens no reizinātājiem ir nulle.
1) x1=0
2)
ax+b=0ax=bx2=ba
Piemērs:
1) Atrisini vienādojumu x32x+9=0.
Lai iegūtu vienādojuma saknes, katru iekavu pielīdzina nullei un atrisina.
1)
x3=0x1=3
2)
2x+9=02x=9x2=4,5
  
Atbilde: x1=3;x2=4,5
Piemērs:
2) Atrisini vienādojumu 5x240x=0.
Sadala vienādojuma labo pusi reizinātājos, iznesot pirms iekavām kopīgo reizinātāju:
x(5x40)=0
Pielīdzina katru reizinātāju nullei:
1) x1=0
2)
5x40=05x=40x2=8
  
Atbilde: x1=0;x2=8