10. jūnijs - MATEMĀTIKA I
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Grūtības pakāpe:
00:20:00
1. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - naturāls skaitlis 2 p.
2. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - decimāldaļa 2 p.
3. Teksta uzdevums par skaitļu kvadrātu summu 1 p.
4. Kvadrātvienādojums VI 4 p.
5. Nepilnais kvadrātvienādojums ar skaitļu attiecību 2 p.