Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienādojuma x²=t atrisināšana
2. Vienādojuma ax²=t atrisināšana
3. Vienādojuma (x+k)²=t atrisināšana

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - naturāls skaitlis 2. izziņas līmenis zema 2 p. Prot izvilkt kvadrātsakni no naturāla skaitļa
2. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - īsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izvilkt kvadrātsakni no īstas daļas
3. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0, c - decimāldaļa 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izvilkt kvadrātsakni no decimāldaļas
4. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana b=0
5. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0
6. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p.
7. Riņķa rādiusa aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots riņķa laukums
8. Teksta uzdevums par skaitļu kvadrātu summu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dots naturāls skaitlis, kā arī dotā skaitļa kvadrāta un nezināmā skaitļa kvadrāta summa. Prot uzrakstīt nepilno kvadrātvienādojumu un to atrisināt
9. Teksta uzdevums par kvadrātiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dota mazākā kvadrāta mala un divu kvadrātu laukumu summa. Prot izveidot nepilno kvadrātvienādojumu un to atrisināt
10. Nepilnais kvadrātvienādojums ar skaitļu attiecību 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot sastādīt vienādojumu, saprot skaitļu attiecību, risina nepilno kvadrātvienādojumu
11. Taisnleņķa trijstūra katešu aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina taisnleņķa trijstūra malas un laukuma formulu. Māk sastādīt vienādojumu, saprot skaitļu attiecību, risina nepilno kvadrātvienādojumu
12. Nepilnais kvadrātvienādojums, ja kāpināta izteiksme 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izvilkt kvadrātsakni, atrisināt lineāru vienādojumu
13. Prizmas laukuma aprēķināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dots prizmas augstums un tilpums, pamats - kvadrāts. Prot sastādīt nepilno kvadrātvienādojumu, to atrisināt, aprēķināt prizmas virsmas laukumu.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nepilnā kvadrātvienādojuma lielākā sakne (2003) Citi zema 1 p. 2003.g. eksāmens 9. klasei. Kvadrātvienādojuma lielākās saknes noteikšana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kvadrātvienādojums VI Citi vidēja 4 p. Kvadrāta malas aprēķināšana

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Nepilnie kvadrātvienādojumi x²=t, ax²=t un (x+k)²=t 00:20:00 vidēja 11 p.