Teorija

Uzdevumi

1. Kvadrātvienādojuma koeficientu noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Kvadrātvienādojuma sakņu skaita noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Kvadrātvienādojuma veida noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Vienādojuma saknes izvēle no dotajiem skaitļiem

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Kvadrātvienādojums. Grafiskā atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b<0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pilnais kvadrātvienādojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. 9.uzd. Kvadrātvienādojuma atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Nepilnais kvadrātvienādojums, c=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Nepilnā kvadrātvienādojuma atrisināšana, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Nepilnais kvadrātvienādojums, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos, b=0

Grūtības pakāpe: vidēja

3
16. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos I

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Kvadrāttrinoma sadalīšana reizinātājos II

Grūtības pakāpe: vidēja

3
18. Vjeta teorēmas zināšanu pārbaude

Grūtības pakāpe: zema

2
19. Vjeta teorēmas izmantošana kvadrātvienādojuma sastādīšanā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
21. Kvadrātvienādojums. Daļas saīsināšana II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
22. Vienādojums. Starpības kvadrāta formulas lietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
23. Kvadrātvienādojums. Teksta uzdevums par taisnstūra laukumu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
24. Kvadrātvienādojums. Kvadrāta malas aprēķināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Laukums, izteiksmes, kvadrātvienādojums (2019)

Grūtības pakāpe: augsta

8
2. Nepilnais kvadrātvienādojums (2018)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Reducēts kvadrātvienādojums (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Reducēts kvadrātvienādojums (2015)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Vienādojums. Iegūst nepilno kvadrātvienādojumu (2015)

Grūtības pakāpe: augsta

5
6. Vienādojums. Iegūst nepilno kvadrātvienādojumu (2014)

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Kvadrātvienādojums. Summas kvadrāts (2012)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
8. Laukums. Perimetrs. Kvadrātvienādojuma sastādīšana (2008)

Grūtības pakāpe: augsta

6
9. Kvadrātvienādojums. Iekavu atvēršana (2005)

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Nepilnā kvadrātvienādojuma lielākā sakne (2003)

Grūtības pakāpe: zema

1

Testi

1. Kvadrātvienādojumi. Vienkāršs tests

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Kvadrātvienādojumu atrisināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Kvadrātvienādojuma sakņu pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

6
4. Kvadrātvinādojumu atrisināšana un pielietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem