Grūtības pakāpe:
1. Kvadrātvienādojums I 1 p.
2. Kvadrātvienādojums II 2 p.
3. Kvadrātvienādojums III 3 p.
4. Kvadrātvienādojums IV 3 p.
5. Kvadrātvienādojums V 2 p.
6. Kvadrātvienādojums VI 4 p.