Grūtības pakāpe:
1. Kvadrāttrinoms 2 p.
2. Kvadrātvienādojums 4 p.