Grūtības pakāpe:
1. Kvadrātvienādojums I 1 p.
2. Kvadrātvienādojums II 3 p.
3. Kvadrātvienādojums III 2 p.
4. Kvadrātvienādojums IV 2 p.