Grūtības pakāpe:
1. Sakņu skaita noteikšana 1 p.
2. Kvadrātvienādojuma noteikšana 1 p.
3. Nepilnais kvadrātvienādojums 1 p.